Liberating Structures czyli struktury wyzwalające

Udostępnij:
 

Czy często uczestniczysz w spotkaniach, po których masz wrażenie bezproduktywnie spędzonego czasu?

Popularne formaty spotkań sprowadzające się do jednostronnych prezentacji, dyskusji lub „burz mózgów” opierają się o bezproduktywne struktury odbierające nam energię i entuzjazm. Inaczej czuje się uczestnik zaproszony do rozmowy i zachęcony do wypowiedzenia się, inaczej osoba zakrzyczana lub zmuszona do odpowiedzi. Innej wartości dostarczy spotkanie, na którym zaczerpniemy mądrości od każdego uczestnika, innej takie, gdzie wypowiedzą się tylko uprawomocnieni eksperci. Jest jednak prosty sposób, by to zmienić. 

Czym są Liberating Structures?

Liberating Structures to zestaw 33 technik używanych do facylitacji spotkań, opracowanych w przez Keitha McCandlessa i Henriego Lipmanowicza. Są zestawem metod pozwalających zaangażować i wyzwolić kreatywność każdego uczestnika spotkania.

Każda z technik Liberating Structures posiada 5 elementów składowych, które definiują jak działa dana technika. Są to:
1. Cel – po co w ogóle się spotykamy, co chcemy osiągnąć?
2. Przestrzeń – organizacja miejsca, co jest nam potrzebne?
3. Uczestnictwo – kto jest zaproszony, jak rozkłada się uczestnictwo, kto mówi, kto słucha?
4. Grupy – jak użytkownicy mają się zorganizować, pojedynczo, w parach, w grupach, jak dużych?
5. Proces – jakie są kroki danej techniki i ramy czasowe?

Jak korzystać?Każda z technik opisana jest w taki sam sposób, definiując wspomniane wyżej elementy składowe a także przez instrukcję opisującą krok po kroku jak zastosować daną technikę. Wyraźnie wskazuje uzysk z jej zastosowania oraz zawiera praktyczne wskazówki

Oprócz listy technik dostępny jest także dokument zwany 'matchmaker', który ułatwia dobranie właściwych z nich. Składa się z listy celów do osiągnięcia w trakcie spotkania, z których można wybrać właściwe dla rozwiązywanego problemu. Do tak przygotowanego celu przyporządkowane są numery technik. Wystarczy ułożyć je w odpowiedniej kolejności i tak zastosować strukturyzując tym samym pracę na spotkaniu.Struktury wyzwalające co?

Techniki Liberating Structures oparte są o następujące założenia :
- zaangażowanie każdego w tworzenie wspólnych rozwiązań;
- szacunek dla ludzi i lokalnych rozwiązań z pierwszej linii frontu;
- jasny cel działania, na którym można się skupić, bez rozpraszania energii;
- budowane zaufania poprzez wspólną, ciągłą praktykę;
- świadomość prawdziwych możliwości grupy, żaden człowiek nie jest samotną wyspą
- wspólny wgląd w sposób działania i dzielenie się wiedzą;
- kreatywność jako skutek umacniania swobody działania;
- skupienie się na możliwościach i dobrze funkcjonujących elementach;
- innowacje przez kreatywną destrukcja - miejsce dla innowacji dzięki usunięciu przeszkód;
- swoboda działania ORAZ odpowiedzialność – eksperymenty nad zachowawczością ale w ramach wspólnie ustalonych granic.


Aplikacja mobilna (z polską wersją językową):
https://liberatingstructures.app/en/


Brak komentarzy