Strategia Walta Disneya, czyli kreatywne planowanie

Udostępnij:
Strategia Walta Disneya, czyli kreatywne planowanie
© Walt Disney Company

Metoda Walta Disneya, znana również jako metoda trzech krzeseł, to ćwiczenie, które można nazwać lepszą formą burzy mózgów.


Można je wykorzystać do planowania różnych przedsięwzięć lub poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Polega na spojrzeniu na problem z trzech perspektyw, odpowiednio: marzyciela, realisty i krytyka. Tę metodę można zastosować zarówno na jednej osobie, jak i wykorzystać ją do pracy w grupie. W tym drugim przypadku należy podzielić uczestników na trzy zespoły.


Jak przeprowadzić ćwiczenie?

1. Przyjęcie ról

Każdą z grup należy zakotwiczyć w danym miejscu, tak aby ich myślenie nakierować na odpowiednią perspektywę. Dlatego warto rozsadzić ich w trzy kąty. Jednak, by Marzycieli mogła ponieść fantazja, warto dać im zadecydować, w jakim miejscu chcą usiąść.


2. Kotwiczenie

Następnym krokiem jest wprowadzenie grup w odpowiedni stan myślenia:

Marzycieli należy poprosić, by pomyśleli sobie o sytuacji, w której doświadczyli ogromnej motywacji, marzyli, mieli idealistyczne wizje, a przede wszystkim byli pełni wiary w ich sukces.

Realistów prosimy, by przypomnieli sobie sytuację, w której musieli myśleć racjonalnie – zachowali zimną krew i dystans. Nie byli zbyt krytyczni, ale również zbyt optymistyczni.

Krytykom natomiast przypominamy sytuację, w której mieli same czarne myśli. Zdecydowanie w jej trakcie mogli nazwać siebie pesymistami, których myśli tworzyły same czarne scenariusze.

Można poprosić uczestników również o przyjęcie odpowiedniej postawy. Marzyciel może patrzyć w górę z zadumą, mieć otwartą pozycję ciała czy odchylić głowę do tyłu. Realista powinien wyprostować plecy i patrzeć prosto przed siebie, a krytyk może usiąść zgarbiony na ziemi i spoglądać w podłogę.


3. Definiowanie perspektywy

Gdy zakończymy już etap kotwiczenia, uczestnicy powinni odpowiedzieć na pytania:

Marzyciele: czego chcemy? jaki jest nasz cel? co chce zrobić? kim chce być? jakie będziemy mieć z tego korzyści? kto oprócz nas odniesie korzyści? itp.

Realiści: jak to zrobimy? jakie mamy zasoby? jakie zasoby potrzebujemy? kto będzie zaangażowany w projekt? ile to będzie kosztować? ile to zajmie to czasu? po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? itp.

Krytycy: co się nie uda? co może nas zaskoczyć? jakie możemy mieć przeszkody? kto coś straci, jak osiągniemy nasz cel? kto będzie się temu sprzeciwiał? itp.


4. Podsumowanie

Na koniec warto spisać pełniejszy obraz swojego celu. Zdania należy pisać w czasie teraźniejszym i formie twierdzącej na przykład „zatrudniamy pięcioro pracowników”, a nie „zatrudnimy pięcio pracowników”. Taki opis powinien być konkretny i lakoniczny.Zastosowanie tej strategii pozwala spojrzeć na badane zagadnienie z trzech różnych perspektyw, które jednocześnie są trzema etapami planowania realizacji celu. Jej wynikiem jest zbudowanie pełnego obrazu projektu oraz identyfikacja zagrożeń. Dzięki niej będziecie mogli spojrzeć na sprawy z dystansu albo zmienić perspektywę.Na podstawie:
http://smart-coaching.pl/jak-zmienic-myslenie-poprzez-strategie-walta-disneya/
https://szynkowski.eu/trzy-perspektywy-metoda-walta-disneya/
https://coaching4smart.wordpress.com/2012/04/25/strategia-walta-disneya/Brak komentarzy