Test Q12 czyli dwanaście pytań na temat satysfakcji z wykonywanej pracy

Udostępnij:

Zastosuj ankietę Q12 jeśli chcesz skutecznie monitorować poziom zadowolenia z wykonywanej pracy w swojej organizacji.

Badacze Instytutu Gallupa postanowili odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne nie?”. W tym celu przez ponad 25 lat przebadali ponad milion pracowników i menadżerów z całego świata. Statystycznie, większe prawdopodobieństwo sukcesu osiągały firmy, których pracownicy odpowiedzieli “TAK” na dwanaście poniższych pytań:

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Firmy, które osiągnęły wysokie wyniki w teście Q12 równocześnie posiadały klasyczne atrybuty sukcesu. Dzieje się tak, ponieważ kluczowym czynnikiem stojącym za sukcesami organizacji jest zaangażowanie jej członków. Pytania zdefiniowane w ankiecie wskazują dokładnie te elementy otoczenia, organizacji i kultury pracy, które w największym stopniu na zaangażowanie wpływają.

Jak stosować ankietę Q12?


1. Wybierz sposób pomiaru odpowiedzi

Prosta dychotomia "Tak/Nie" może nie dać wystarczającej głębi osądu złożonego przecież zjawiska, dlatego warto by oceny były stopniowalne, np. w postaci skali liczbowej ("szkolna" 1-5, szeroka 1-10) lub jakościowej (np.: zdecydowanie tak / raczej tak / nie mam zdania / raczej nie / zdecydowanie nie).
To ważne aby sposób pomiaru ustalić raz a dobrze, tak by kolejne badania można było ze sobą porównywać.

2. Wybierz format i medium

Możesz rozdać kartki z wydrukowanymi pytaniami, rozesłać je przy pomocy poczty elektronicznej lub skorzystać z narzędzi do tworzenia internetowych ankiet, jak np. Formularze Google lub iVoting.
Gorąco polecamy tą ostatnią możliwość ponieważ w maksymalny sposób uprości ona analizę zebranych informacji oraz porównanie uzyskanych wyników z kolejnymi badaniami.

3. Zdefiniuj mocne i słabe punkty organizacji

Po zebraniu odpowiedzi podsumujcie je dla każdego z pytań. Warto wówczas obliczyć średnią ocenę/odpowiedź dla każdego z nich. Okaże się wówczas, że dla niektórych pytań odpowiedzi są wyższe niż dla innych. Skupcie się na 2-3 pytaniach z najwyższymi oraz najniższymi ocenami oraz przeanalizujcie jakie zjawiska się za tymi ocenami kryją.
Te pierwsze trzeba wzmacniać, dla drugich należy natomiast poszukać alternatywnych rozwiązań by nie dopuścić do pogłębienia problemu. Żadne z pytań nie jest nadrzędne wobec innych i każdy z czynników jest decydujący w podobnym stopniu, zatem warto dbać o nie równomiernie. 

4. Powtarzaj badanie regularnie

Ustalcie datę kolejnego badania oraz ich regularność (kwartał / półrocze / rok) - dla różnych organizacji taka ankieta będzie się wiązać z różnym wysiłkiem a zmienna będzie też dynamika otoczenia, którą warto wziąć pod uwagę przy tej decyzji.
Wyniki kolejnych badań trzeba odnieść do poprzednich pomiarów. Dzięki temu jak na dłoni widać będzie czy mocne strony organizacji nie stają się zaniedbywane oraz czy działania naprawcze w innych obszarach przyniosły skutki.Za:
https://dwanasciepytan.pl/

Więcej informacji:
https://q12.gallup.com/


Brak komentarzy