Team Canvas czyli drogowskaz współpracy zespołowej

Udostępnij:

Użyj Team Canvas aby w szybki sposób pomóc zespołowi określić wspólne wartości i zasady współpracy.

Właśnie rozpoczynasz projekt i chciałbyś, aby jego uczestnicy się lepiej poznali? Czujecie, że zespół zbacza z obranego kursu? Macie konflikt do wyjaśnienia? Wykorzystaj Team Canvas - odpowiedzi na ważne pytania dotyczące zespołu mieszczące się na jednej planszy.

Jako lider nie raz doświadczasz momentów, w których potrzebujesz zebrać członków zespołu, porozmawiać o ich celach, motywacjach, wartościach i wpasowaniu w ogólną wizję realizacji projektu. Zdarza nam się o tym zapominać, jednak w  pracy zespołowej rzeczy, o których rozmawia się najmniej mają największe znaczenie. Canvas Team to darmowe narzędzie, które pozwoli Ci przeprowadzić strukturyzowaną rozmowę na kluczowe tematy i zebrać wnioski na jednym kawałku papieru. Zaopatrz się w dużą ilość kolorowych karteczek samoprzylepnych!

Jak wykorzystać Team Canvas?

1. Przygotuj szablon

Pobierz odpowiednią planszę ze strony http://theteamcanvas.com/. Jeśli tworzysz nowy zespół, rozpoczynasz krótki projekt lub witasz nowego członka zespołu wybierz Team Canvas Basic. Zawiera ona pytania o cele, wartości, role i umiejętności a także zasady panujące w zespole. Drugą opcją jest bardziej rozbudowany model Team Canvas, który polecany jest dla projektów dłuższych. Pozwala on upewnić się, że zespół pracuje produktywnie, jest zadowolony oraz wolny od stresu i konfliktów.

2. Zorganizuj spotkanie zespołu.

Przygotuj:
- planszę wydrukowaną w dużym formacie,
- kolorowe sticky notes w innym kolorze dla każdego członka,
- stoper do odmierzania czasu oraz
- długopisy.
Jeśli Twój zespół pracuje zdalnie wykorzystaj narzędzia do burzy mózgów on-line, takie jak mural.co lub creatlr.com i spotkajcie się na wideorozmowie.

3. Przeprowadź spotkanie

Zastosuj poniższy scenariusz omawiając kolejne pola szablonu w podanej kolejności:
1. Ludzie i role (5 minut) - każdy powinien napisać na karteczce swoje imię oraz pełnioną rolę; jeśli pełni więcej niż jedną rolę przygotowuje odpowiednią ilość wpisów
2.  Wspólne cele (10 minut) - poproś grupę aby uzgodniła wspólny cel; należy odpowiedzieć na pytanie co jako zespół chcecie osiągnąć, jaki jest główny skutek jaki chcecie osiągnąć i jak go zmierzyć?
3. Cele osobiste (5 minut) - zapytaj o cele osobiste każdej osoby związane z członkostwem w zespole; dlaczego chce pełnić daną rolę?
4. Przeznaczenie (10 minut) - ustalcie wspólnie dlaczego chcecie realizować wspólny cel, co jest w nim ważnego aby się poświęcić jego osiągnięciu?
5.  Wartości (10 minut) - zespół powinien uzgodnić zestaw wartości i zasad, jakimi chce się kierować we współpracy
6. Kompetencje i mocne strony (15 minut) - każda z zaangażowanych osób powinna podać najważniejsze z posiadanych umiejętności, zastanówcie się jakie kompetencje występują u Was najmocniej i które będą najistotniejsze aby osiągnąć cel.
7. Słabości i obszary wymagające rozwoju (15 minut) - w podobny sposób wymieńcie wady i słabe strony a także przeszkody jakie napotykacie jako zespół, co negatywnego powinniście o sobie wiedzieć?
8. Potrzeby i oczekiwania (10 minut) - wymieńcie, czego będziecie potrzebować do osiągnięcia ustalonego celu w kontekście wskazanych mocnych i słabych stron
9. Zasady i zwyczaje (10 minut) - jakie konkretne zasady współpracy chcecie stosować, jakich nawyków chcecie się trzymać w ramach wspólnego działania?
10. Podsumowanie (5 minut) - niech każdy opowie o najciekawszej rzeczy jakiej się dowiedział podczas warsztatu

Zachęcaj ludzi do szczerego dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Niech każdy wyjdzie z przeświadczeniem o lepszym zrozumieniu innych członków zespołu i jego funkcjonowania jako całości.

4. Udostępnijcie uzupełnioną planszę 

Uzupełniony canvas należy oddać w dowolnej formie (np. zdjęcie) wszystkim obecnym. W chwili zagubienia każdy będzie mógł wrócić do tych ustaleń i na nowo ustawić swój wewnętrzny drogowskaz.

5. Powtarzajcie spotkania co jakiś czas,

Jeśli uznacie, że to potrzebne jest zrewidowanie ustaleń lub po prostu nadejdzie ustalony wcześniej czas aby upewnić się, że cel i wizja są dalej wspólne dla całego zespołu.


Na podstawie:
http://theteamcanvas.com/


Brak komentarzy