Kręgi naprawcze czyli strukturyzowane rozmowy na trudne tematy

Udostępnij:

Przeczytaj o Kręgach Naprawczych jeśli szukasz sposobu na przekształcenie istniejącego konfliktu w korzyści dla organizacji.

Odpowiedzią na trudną sytuację, jaką jest konflikt w organizacji często jest chaos oraz działania podejmowane pod wpływem emocji.  A gdyby tak zastosować metodę pozwalającą na rozwiązanie sporu  z korzyścią dla jego uczestników, w atmosferze otwartego dialogu i szczerości? Polecamy system Kręgów Naprawczych, czyli strukturyzowanej rozmowy na trudny temat przeprowadzanej według określonych w kroków.

Kręgi Naprawcze opierają się na trzech filarach:

1. Sprawiedliwość naprawcza

Celem działania jest rozwiązanie sytuacji trudnej poprzez zadoścuczynienie oraz odbudowanie relacji na poziomie takim, aby móc w dalszym ciągu funkcjonować w jednej społeczności i się wzajemnie akceptować.

2. Porozumienie bez Przemocy

W Kręgach Naprawczych stosuje się język pozytywny, podkreślający znaczenie słyszenia i bycia słyszanym w dialogu. Potrzeby wszystkich są tak samo ważne, co stanowi podstawę do pratnerskiego dialogu bez przemocy.

3. Przekonanie, że wszyscy uczestnicy są równi w zakresie wpływu i odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy muszą mieć poczucie, że udział w procesie jest ich decyzją. Ukazuje się odpowiedzialność każdej ze stron na zaistniałą sytuację i daje możliwość skorzystania z tego wpływu zgodnie z własną wolą.

Zastosowania metody ma sporo zalet:
wzrost poczucia wpływu i odpowiedzialności
zmiana kultury radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
przejrzystość zasad otwierająca na dialog i dająca poczucie bezpieczeństwa
elastyczność i uniwersalność
jest zakończona decyzją o wprowadzeniu konkretnych działań
buduje poczucie tego, ze każdy jest ważny we wspólnocie, potrzeby wszystkich uczestników są uwzględniane

Wdrażanie Kręgów Naprawczych

Kręgi Naprawcze umożliwiają przejście przez konflikt w sposób pozwalający na wzajemne usłyszenie i zrozumienie. Zapoznałeś się z tym systemem i chciałbyś go zastosować? Wyzwól moc tkwiącą w konflikcie!  Jak rozpocząć wdrażanie Kręgów Naprawczych?

1.Uzyskaj przyzwolenie społeczności na użycie Kręgów Naprawczych jako drogi do rozwiązywania konfliktów

2. Określ miejsce, w którym będą odbywały się spotkania. Zadbaj, aby było to miejsce, w którym będą znajdowały się informacje na temat przebiegu procesu naprawczego i jego zasad

3. Zastanów się nad tym, kto mógłby takie praktyki wprowadzić. Zaproś do wdrażania Kręgów Naprawczych osoby z Waszej społeczności bądź organizacji - buduje to zaufanie do procesu oraz ułatwia monitorowanie wdrażania podjętych decyzji. Daj tym osobom możliwość rozwoju i dobrego przygotowania do roli facyliatora

4. Ustal sposoby inicjowania Kręgów Naprawczych. Postaw na prostotę i zapewnienie anonimowości osobom zgłaszającym problem. Może sprawdzą się pudełka rozstawione w kilku miejscach, do których można wrzucić kartkę lub ogólnodostępny  numer telefonu, na który można wysłać sms?

5. Zapewnij członkom społeczności dostęp do informacji o tym jak kręgi naprawcze funkcjonują. Zakomunikuj im zasady oraz ideę w sposób najbardziej dla Was efektywny. Zatroszcz się o to, aby każdy zrozumiał, że jest to dobra, dobrowolna praktyka.

Jak stosować Kręgi Naprawcze?

1. Zgłoszenie przez inicjatora zapotrzebowania na otwarcie procesu

2. Po zgłoszeniu facyliator zgłasza się do inicjatora i przeprowadza z nim Krąg Otwarcia, podczas którego omawiają zgłoszone zdarzenie

3. Następnie facyliator przeprowadza Kręgi Otwaria ze wskazanym przez inicjatora autorem czynu oraz innymi czlonkami społeczności, których to dotyczy

4. Kolejnym krokiem jest Krąg Naprawczy przeprowadzany indywidualnie lub grupowo, w którym wyróżniamy 3 fazy:
wzajemnego zrozumienia - zobaczenie problemu z perspektywy innych uczestników
odpowiedzialności osobistej - określenie indywidualnej odpowiedzialności uczestników kręgu za sytuację
uzgodnionych działań - efektem są decyzje opisywane i udostępniane uczestnikom spotkania oraz  pozostałym członkom społeczności.

5. Zwołanie Kręgu Zamykającego, sprawdzającego jak uczestnicy kręgu naprawczego mają się z realizacją uzgodnionych działań - czy zadziałały lub czy potrzebne jest ponowne zwołanie kręgu naprawczego.


Więcej na:
http://kreginaprawcze.pl/
http://fundacjasr.org/kregi-naprawcze/
https://leance.org/konflikty-czy-to-mozliwe-aby-byly-wspierajace/
http://www.restorativecircles.org/


Brak komentarzy