Modelowy proces rozwiązywania konfliktów czyli jak radzić sobie z różnicą zdań

Udostępnij:

Możesz zastosować tych poniższe zasady aby ustalić modelowy sposób wypracowania konsensusu pomiędzy stronami konfliktu

Samoorganizacja wyklucza istnienie wyższej instancji - najczęściej w postaci szefa - która mogłaby wyrokować w sytuacjach spornych. Potrzebne są zatem jasne zasady tworzenia konsensusu pomiędzy równymi stronami aby różnice zdań nie paraliżowały działania organizacji. Każdą taką sytuację można wyjaśnić z pożytkiem dla wszystkich zaangażowanych stron na postawie poniższego zestawu kilku prostych zasad wypracowanych w firmie Morning Star.

Schemat wypracowania porozumienia

1. Osoby pomiędzy którymi postała różnica zdań powinni wyjaśnić ją sobie bezpośrednio. Zabronione jest narzekanie w obecności osób niezaangażowanych bezpośrednio lub rozpowszechnianie plotek.

Aby doprowadzić do wzajemnego zrozumienia warto zastosować jedną z metod skutecznej komunikacji.

2. Jeśli sporu nie udało się rozwiązać należy skonsultować sprawę z kimś niezaangażowanym w konflikt. Powinna to być osoba darzona szacunkiem, do której wszyscy zainteresowani mają zaufanie. Jej rolą nie jest rozsądzenie lecz przedstawienie swojej perspektywy i propozycji. Decyzje wciąż jednak muszą podjąć strony konfliktu.

3. Jeśli pomimo mediacji konflikt pozostaje bez rozwiązania należy zorganizować panel z osobami posiadającymi możliwie różne perspektywy i zaangażować je w wypracowanie rozwiązania. Jak poprzednio muszą to być ludzie, z których zdaniem liczą się skonfliktowane strony ale nie mogą oni swoich osądów narzucić.

4. W skrajnych przypadkach, gdy nie udaje się pogodzić różnicy zdań w sposób niesiłowy należy oddać decyzję w ręce osoby trzeciej lub wybranego do tego celu ciała kolegialnego. Strony na drodze konfliktu powinny być w stanie dobrowolnie poddać się takiemu osądowi. Dlatego taką regułę rozwiązywania konfliktów warto umieścić pośród zasad współpracy i działania organizacji


Takie podejście do rozwiązywania różnic zdań wymusza proaktywność. Dając dużo szans na wypracowanie rozwiązań bez naruszania zasady niezależności jednostek buduje poczucie odpowiedzialności za problemy i w konsekwencji za całą organizację.


Na podstawie:
https://corporate-rebels.com/morning-star/

Sprawdź również:
Stolik porozumienia
Komunikaty JA


Brak komentarzy