Nestr.io czyli aplikacja z misją

Udostępnij:

Wypróbuj Nestr.io jeśli szukasz narzędzia pozwalającego definiować w spójny sposób cele dla Ciebie i organizacji, w której działasz

Nestr.io jest prostą ale posiadającą spore możliwości aplikacją dostępną przez przeglądarkę. Jej podstawową funkcją jest zagnieżdżanie w sobie kolejnych elementów (stąd nazwa: angielskie 'nest' = gniazdo). Każdemu z nich nadajemy etykiety definiujące jeden z kilku sposobów, w jaki będzie wyświetlany a tym samym determinując funkcję jaką będzie spełniał. Każdemu jednak możemy przypisać cel, który przyczynia się do realizacji celu obiektu nadrzędnego. Dzięki temu możemy tworzyć mapy i listy naszych działań koncentrując je wokół przyświecających nam ideałów.
Aplikacja prezentuje te zależności w postaci znanych z holakracji zagnieżdżonych w sobie kręgów.

Do czego wykorzystać Nestr.io

Korzystanie z Nestr.io należy rozpocząć od utworzenia przestrzeni (workspace). Może to być organizacja, którą chcesz zarządzać poprzez Nestr.io, duży projekt lub po prostu lista bieżących zadań. Możesz tworzyć dowolną ilość takich przestrzeni dowolnie je kształtując. W razie potrzeby zawsze możesz przenieść daną przestrzeń wewnątrz innej (np. uznasz, że dana lista zadań albo jej część powinna stanowić część projektu).
Zagnieżdżaj kolejne elementy po prostu dodając je wewnątrz danej przestrzeni lub jej elementów. Możesz dowolnie dostosowywać ilość poziomów w swojej strukturze oraz jej elementy. Ich zachowanie będzie zależeć od etykiet ("labels") jakie im nadasz. Można to zrobić w oknie edycji danego elementu lub dopisując je obok jego nazwy poprzedzając hashtagiem, np: #project.

Budowanie struktury organizacji

W opcjach edycji przestrzeni przejdź do "Workspace labels' i zaznacz "Enable holacracy...".  Ten wybór spowoduje udostępnienie możliwości korzystania z etykiet uruchamiających funkcje zarządzania według zasad holakracji:
- stworzenie wymaganych ról (reprezentant, sekretarz, opiekun kręgu, mediator) i możliwości tworzenia nowych (etykieta #Role)
- dodawanie podkręgów (etykieta #circle)
- prowadzenie spotkań w ramach kręgów i rejestrowania decyzji podjętych na podstawie zgłoszonych wniosków (napięć)
- definiowania dla ról i kręgów list kontrolnych, metryk (wskaźników), domen odpowiedzialności (#Accountability) i polityk
Aby rozpocząć korzystanie z tych funkcji przestrzeń lub jej podkrąg oznacz etykietą "#Anchor circle" tworząc główny krąg organizacji. System automatycznie utworzy dla niego role niezbędne do zarządzania według zasad z holakracji. Pojawi się także możliwość rejestrowania przebiegu spotkań dla każdego z kręgów.

Warto zauważyć, że aplikacja nie wymusza korzystania z tej gotowej struktury. Role znane z holakracji można z powodzeniem zastąpić swoimi tworząc w pełni spersonalizowany system administrowania organizacją.

Zarządzanie projektami i zadaniami

System zagnieżdżania obiektów oraz etykiety pozwalają uczynić z aplikacji znakomite narzędzie do zarządzania i monitorowania prac, zadań i całych projektów. Dodatkowo
wsparty jest logiką monitorowania stanu prac znaną jako kanban. Tablice kanbanowe można dowolnie organizować tworząc swoje własne systemy monitorowania prac.


Oto lista dostępnych systemowych etykiet oraz krótki opis skutków ich zastosowania:

#project - dodaje pole statusu ("bieżący', ' przyszły', "zakończony") i wyświetla dany obiekt w zakładkach projektów (indywidualnej oraz dla przestrzeni, w której został stworzony):

#board (lub #Kanban board) - zamieni bezpośrednio zagnieżdżone kręgi ('child nests') w kolumny na tablicy, będące jednocześnie statusami obiektów w nich umieszczonych

#column (lub #Kanban column) - dzięki tej etykiecie można dodać kolejne kolumny (kategorie) do istniejącej tablicy

Projekty i zadania mogą być elementami na tablicach lub obiektami nadrzędnymi wobec tablic co daje pełną swobodę konfiguracji własnego systemu monitorowania statusu prac.
Program wyświetla w jednym miejscu wszystkie zadania użytkownika z każdego z kręgów. Wykorzystanie go do śledzenia również swoich prywatnych spraw pozwali zbudować spójny obraz wszystkich obowiązków.

Sens działania

Każdy krąg/gniazdo w programie pozwala określić sens jego istnienia zachęcając do odpowiedzi na pytanie: po co to robisz?  Każdy zgłoszony projekt lub działanie można odnieść do tak określonego celu, upewniając się, że wszystkie prowadzą zgodnie w tym samym, świadomie obranym kierunku.
Program można w ten sposób wykorzystać do mapowania celów organizacji i swoich własnych. W połączeniu z możliwością definiowania wskaźników (#Metric) z powodzeniem może służyć do zarządzania OKR (Objectives & Key Results).

Link:
https://nestr.io/

Więcej informacji:
https://help.nestr.io/nestr


Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu aplikacji do pracy lub chcesz ze swoim zespołem poćwiczyć jej wykorzystanie daj nam znać, chętnie pomożemy!

Brak komentarzy