Holakracja czyli zarządzanie firmą wg turkusowej konstytucji

Udostępnij:

Przeczytaj czym jest holakracja jeśli szukasz kompletnego systemu praktyk pozwalających zarządzać firmą zgodnie z turkusowymi ideałami.

Holakracja®  to sposób na prowadzenie organizacji opracowany przez firmę HolacracyOne. Jego rdzeniem jest konstytucja określająca zasady współpracy w organizacji obowiązujące od momentu jej podpisania. Zdobyła popularność po medialnych doniesieniach o wdrożeniu tego systemu w kilku rozpoznawalnych firmach.

Jak działa holakracja?

Holakracja nie przewiduje istnienia określonych z góry stanowisk - pracownicy pełnią wybrane przez siebie '"role", nierzadko kilka jednocześnie, zmieniając je w zależności od swoich możliwości i potrzeb organizacji. Role dotyczące tych samych funkcji tworzą samoorganizujące się zespoły zwane tu "kręgami", które mogą się nakładać, być oddzielone lub zawarte wewnątrz większego kręgu tworząc płaską strukturę organizacyjną, w której wszyscy pracownicy mają równy głos.

Opracowanie własne na podstawie:
http://holacracy.org/wp-content/uploads/2015/12/Tensions-Drive-Everything-Diagram.png
W każdym z kręgów powinny pojawić się trzy role:
1. opiekuna kręgu (ang. lead link),
2. reprezentanta kręgu (rep link)
3. moderatora (facilitator).
Pierwsza z nich wyznaczana jest przez krąg nadrzędny. Jej zadaniem jest organizacja pracy koła podrzędnego - przydzielenie ludzi do określonych ról, zdefiniowanie strategii oraz priorytetów.
Reprezentant kręgu reprezentuje natomiast krąg podrzędny na zewnątrz, w kręgach nadrzędnych.  

Impuls do zmiany jest nazywany w holakracji "napięcięm" (ang. tension). Należy je rozumieć jako rozdźwięk pomiędzy stanem obecnym a pożądanym. Każdy z członków organizacji może wskazać takie napięcie i zaproponować rozwiązania. Jest to możliwe na dwóch poziomach: zarządczym (ang. governance) i operacyjnym (ang. tactical). Dla każdego przewidziany jest właściwy tryb spotkań. Pierwsze mają na celu takie konfigurowanie zespołu, aby ten jak najefektywniej wykonywał zadania. Drugie służą omówieniu realizacji bieżących zadań. Zadaniem moderatora jest z pilnowanie właściwego, określonego w konstytucji przebiegu tych spotkań, tak by głos każdego członka kręgu został wzięty pod uwagę.

Cechy Holakracji:

Orientacja na cel
Na każdym poziomie współpracy definiowany jest cel zgodny z misją organizacji. Cele firmy, zespołu i jednostek są wyraźnie określone, spójne i uzupełniające się w realizacji misji. Wysiłki wszystkich osób zorientowane są w tym samym kierunku pozwalając wykorzystać pełnię potencjału tkwiącego w organizacji.

Responsywność
Każda osoba jest swoistym 'czujnikiem' organizacji i posiada możliwość podjęcia reakcji na wyczuwane przez siebie szanse i zagrożenia. Zapewnia to prawo do podejmowania na każdym poziomie kręgów i ról decyzji o znaczeniu zarezerwowanym w klasycznie zarządzanych firmach dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla.

Jasne reguły gry
Zamiast hierarchii zarządzania holakracja proponuje prosty zestaw zasad i oczekiwań pozwalający na transparentne podejmowanie decyzji w każdym miejscu organizacji.

Przejrzyste role i odpowiedzialności
Dynamiczne role zamiast statycznych opisów stanowisk mogą zmieniać się wraz z ewolucją organizacji. Zmiany w strukturach ról i zespołów podejmowane są na bieżąco pozwalając dostosować się do okoliczności tak, by jak najlepiej wypełniać misję.

Holakracja daje osobom odpowiedzialnym za konkretne zadania możliwość decydowania o tym, jak ta praca zostanie wykonana a tym samym umożliwienie każdemu pracy nad tym, co robi najlepiej.

Firma HolacracyOne: https://www.holacracy.org/holacracyone
Konstytucja Holakracji: https://www.holacracy.org/constitution

Sprawdź również:
Holakracja - nowy model zarządzania | Ewa Bocian | TEDxPoznan
Holacracy: A Radical New Approach to Management | Brian Robertson | TEDxGrandRapids

Na podstawie:
https://www.holacracy.org/what-is-holacracy
https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/holakracja-system-ktory-ratuje-przyszlosc-biznesu
http://mariuszchrapko.com/holokracja-nowy-sposob-na-zwinna-firme-1/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-holakracja-jak-funkcjonuja-firmy-bez-szefow


1 komentarz: