Jak odkryć cel istnienia organizacji w kilka godzin

Udostępnij:

Zastosuj, jeśli chcesz spróbować sprecyzować cel działania Twojej organizacji w nie więcej niż pół dnia.

Spotkania dotyczące wizji i celu firmy, z założenia kreatywne i inspirujące, często stają się niekończącą się dyskusją z wieloma rozbieżnymi punktami widzenia. Próby dojścia do konsensusu skutkują skomplikowanymi lub nijakimi ustaleniami. A co byłoby gdyby tak podejść do tego inaczej? Nie myśleć o misji i wizji firmy, a spróbować zrozumieć jaka firma chciałaby być. Potraktować ją jako żywy system z własnym ukierunkowaniem…Ciekawe wnioski gwarantowane!

Jak to zrobić?

Zorganizuj warsztat dla całego zespołu, który przeprowadzisz według następujących kroków:

1.
Odpowiedzcie sobie na pytania:
-co spowodowało, że ta organizacja powstała, jaka była jej podstawowa wizja?
-jaki był pierwotny cel założyciela?
-co chciał osiągnąć?
-jak cel ewoluował w czasie?
Możecie wykorzystać do tego mapę myśli lub ćwiczenie zwane „pustym krzesłem”. Na krześle siada członek zespołu i od tego momentu ucieleśnia organizację jako całość. Inne osoby zadają mu pytania, np. „dlaczego świat potrzebuje tej organizacji?”, a on odpowiada jakby firma miała własny głos.
Pomysły zapiszcie i umieśćcie w widocznym dla wszystkich miejscu.

2.
Kiedy wszystkie informacje zostały zgromadzone poproś uczestników warsztatu o zastanowienie się, które z nich rzeczywiście wpisują się w cel firmy. Aby ułatwić to zadanie stwórzcie 3 kolumny zatytułowane kolejno: „dlaczego to robimy”, „co robimy” i „jak to robimy”, a następnie przyporządkujcie do nich słowa klucze będące wynikiem punktu 1. W kolejnym kroku każda osoba otrzymuje sześć kolorowych kropek, a następnie przykleja po dwie z nich w każdej kolumnie przy słowach, które ją najbardziej przekonują. Frazy z największą ilością kropek staną się podstawą do spisania celu organizacji.

3.
Ostatni krok to zespołowe określenie celu. Nie będziecie dążyć do konsensusu i nie zostanie podjęta żadna hierarchiczna decyzja. Zastosowana zostanie metoda znana z holokracji, w której to jedna osoba przedstawia propozycję ustaleń, tutaj celu organizacji. Będzie on zaakceptowany wtedy, kiedy na drodze dyskusji nikt nie będzie miał do niego żadnych zastrzeżeń. Nowo odkryty cel nie jest stały, poprzez ponowną analizę może być dostosowany do potrzeb zespołu w dowolnym momencie. Wtedy można uznać, że cel ewoluuje z czasem.

Na podstawie:
http://www.forpurpose.nl/blog/2016/09/09/discover-your-organizations-purpose-in-half-a-day/
http://www.enliveningedge.org/tools-practices/discover-organizations-purpose-half-day/

Sprawdź również:
https://www.holacracy.org/governance-meetings

Brak komentarzy