V2MOM czyli o tym jak komunikować innym swoje wizje i cele

Udostępnij:

V2MOM zapewnia jasno sprecyzowane cele i wizje, które będą przyświecały Twojemu zespołowi w realizacji projektu

V2MOM to koncepcja wprowadzona przez Marca Benioffa, założyciela Salesforce.com. Pozwoliła mu ona w prosty sposób określić cele firmy i osiągnąć sukces w ich realizacji. Jak mówi sam Benioff, V2MOM dał firmie szczegółową mapę miejsca, do którego zmierzali oraz kompas, który ich tam kierował. Nazwa pochodzi od angielskich słów: Vision, Values, Methods, Ostacles, Metrics. Brzmi dobrze, prawda?

Jak więc stworzyć własny V2MOM?

1.
Zorganizuj spotkanie swojego zespołu, na którym zrobicie burzę mózgów i poruszycie 5 kluczowych w tej metodzie kwestii dotyczących projektu. Niech ta dyskusja będzie merytoryczna oraz uwzględniająca pomysły wszystkich osób.

Wizja
Co chcielibyście osiągnąć? Do czego zmierzacie? Jeśli tworzycie firmę, jakie przychody chcielibyście uzyskać? Jak chcielibyście być widziani w swojej branży?

Wartości
Co jest najważniejsze w tej wizji? Jakie są wartości wizji? Czy to rozwój, czy może jakość? Wartościom nadajcie priorytet.

Metody
Jak zamierzacie to zrobić? Jakie konkretne działania  zamierzacie podjąć?

Przeszkody
Zapiszcie wyzwania i problemy do przezwyciężenia, które mogą wpływać na realizację założonego celu. Uwzględnijcie rangę tych spraw. Jak bardzo istotnie wpływa każda z nich na wizję? Czy może doprowadzić do konieczności jej modyfikacji?

Mierniki
Ustalcie, jakie będą mierniki Waszego sukcesu. Skąd będziecie wiedzieć, że wizja została zrealizowana? Jak często będziecie to sprawdzać? Dobrą praktyką jest wprowadzenie wartości liczbowych, które pozwolą na łatwą identyfikację poziomu realizacji celu.


2.
Spiszcie swoje ustalenia w formie dokumentu i umieśćcie w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu jako drogowskaz w Waszych działaniach.

3.
Po upływie określonego czasu (zastanówcie się jak często w Waszej branży wydarza sie coś, co zmienia sytuację na rynku i dobierzcie odpowiedni okres) skontrolujcie czy podążacie w kierunku wyzanczonym przez V2MOM. Jeśli istnieje taka potrzeba skorygujcie go lub dostosujcie do nowych realiów rynkowych.

Za:
https://blog.elpassion.com/why-every-company-needs-a-v2mom-and-how-to-create-one-78b54b0cfa38

Sprawdź również:
https://trailhead.salesforce.com/en/modules/manage_the_sfdc_organizational_alignment_v2mom/units/msfw_oav2m_writing_a_v2mom
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.amazon.com/Behind-Cloud-Salesforce-com-Billion-Dollar-Company/dp/0470521163

Brak komentarzy