Systemic consent czyli jak osiągać satysfakcjonujące decyzje grupowe

Udostępnij:

Metoda Zgody Systemowej przydaje się kiedy chcesz podjąć decyzję najbliższą jednomyślności, poznać różne opcje rozwiązań i uwzględnić głos wycofanych lub cichych członków zespołu.

Co to jest Zgoda Systemowa?
Wychodząc od zestawu rozwiązań wypracowanych w zespole, grupa wybiera propozycję, która wzbudza najmniejszy sprzeciw. Ta forma podejmowania decyzji - nie pytanie udziałowców o zgodę na konkretne rozwiązanie, ale opieranie się na wielkości oporu czy sprzeciwu wobec propozycji - pozwala osiągnąć rezultat najbliższy jednomyślności.

Jak to działa?

Proces jest podzielony na 4 fazy:

1. Konstruowanie pytania
Grupa chce podjąć decyzję podzielaną przez wszystkich zainteresowanych. Do tego celu potrzebne jest bardziej złożone pytanie, na które nie da się udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”.

2. Faza kreatywna: zbieranie propozycji rozwiązań
W drugiej fazie wymyślane i zbierane są wszystkie propozycje rozwiązań. Bierze się pod uwagę kreatywność i różnorodność, które są podstawową regułą zgody systemowej (Reguła ZS). Wszystkie pomysły i życzenia są brane pod uwagę i traktowane na równi. W tej fazie pomysły nie są komentowane ani dyskutowane.

3. Faza ewaluacji
Na etapie ewaluacji propozycje są ocenianie przez każdego członka zespołu za pomocą tzw. „punktów oporu”. „0” oznacza „brak oporu” lub „mogę wesprzeć to rozwiązanie”, najwyższa ocena na skali – „10” oznacza „silny opór” lub „zupełnie nie zgadzam się na to rozwiązanie”. Oceny zapisuje się na matrycy.

4. Podsumowanie punktów
W ostatniej fazie punkty przyznane przez poszczególnych członków są sumowane dla każdego rozwiązania. Pomysł, który otrzyma najmniej punktów, wywołuje najmniejszy opór w grupie i tym samym jest najbliższy konsensusowi.

Metoda Zgody Systemowej może zostać wykorzystana w każdym procesie decyzyjnym gdzie rozważanych jest wiele rozwiązań. Reguła ZS (kreatywności i różnorodności) pomaga zminimalizować prawdopodobieństwo potencjalnego konfliktu podczas podejmowania kontrowersyjnych decyzji.

Za:
http://leance.org/wydarzenie/systemic-consent/

Więcej informacji:
https://douginamug.gitbooks.io/a-systemic-consensus-manual-testing/content/sysCon.html
https://yunity.atlassian.net/wiki/spaces/YUN/pages/13828248/Systemic+consensus

Powiązane wpisy:
Leance

Brak komentarzy