Księga Kultury Organizacyjnej czyli drogowskaz dla organizacji

Udostępnij:

Księga Kultury Organizacyjnej to doskonałe narzędzie do wprowadzania nowych osób do sieci współpracy opartej o wspólne wartości. Możesz użyć jej już podczas rekrutacji oraz po to by umacniać zrozumienie wartości w zespole

Wartości to jeden z najważniejszych czynników motywacyjnych. Spójność wyznawanych wartości z realizowanymi zadaniami pomaga ludziom przenosić góry, sprzeczność krępuje ręce. Istotne jest zatem nie tylko wypracowanie zestawu wartości podzielanych wspólnie przez zespół ale także dbałość o to, by to co robimy było z nimi w pełni zgodne.

Depozytem takiego zestawu wartości może być Księga Kultury Organizacyjnej. Regularnie przeglądana i aktualizowana może stać się drogowskazem dla organizacji wyznaczającej sposoby jej działania.

Jak przygotować Księgę Kultury Organizacyjnej?

1. Zastanówcie się nad historiami z życia zespołu lub organizacji, które stanowią przykład rzeczywistego postępowania zgodnego z pożądanym zestawem wartości. Pomyślcie o chwilach, w których byliście dumni ze sposobu działania firmy lub takich, które w Waszym odczuciu najlepiej oddają to, kim jesteście.

2. Każdy powinien przygotować swoją listę wartości - tych, którymi już się kieruje oraz tych do których aspiruje. Możecie posłużyć się w tym celu gotową listą (KLIKNIJ!) i dokonać wyborów na jej podstawie.

3. Porównajcie swoje wybory i wybierzcie zestaw najczęściej pojawiających się odpowiedzi. Przedyskutujcie czy wspólnie czujecie potrzebę uzupełnienia listy. Spośród niej wybierzcie wartości, którymi chcecie się wspólnie kierować. Od Was zależy czy finalny zestaw będzie liczył kilka czy kilkanaście pozycji. Wybierzcie rozwiązanie, z którym będziecie czuć się komfortowo.

W przypadku trudności w ustaleniu wspólnej listy możecie posłużyć się jedną z metod podejmowania decyzji, np. systemic consent.

4. Lista wartości, najlepiej z krótką charakterystyką tego jak je rozumiecie lub przywołanymi w punkcie pierwszym przykładami historii ich zastosowania powinna być dostępna zawsze i dla każdego. Umieśćcie ją w widocznym dla wszystkich miejscu lub/i udostępnijcie ją online.

5. Ustalcie tryb i częstotliwość weryfikacji listy. Organizacja i ludzie ewoluują, lista wartości powinna za tymi zmianami nadążać. Jej odbiorcy nie będę z niej korzystać jeśli nie będą jej uważać za aktualną i adekwatną.


Przykłady (ENG):
https://designthinking.ideo.com/?p=1282
https://www.zapposinsights.com/culture-book

Powiązane wpisy:
Lista wartości

Na podstawie:
https://management30.com/practice/culture-books/Brak komentarzy