Colleague Letter of Understanding (CLOU) czyli podział odpowiedzialności wśród samozarządzających się pracowników

Udostępnij:

Jeśli zastanawiasz się jak łatwo ustalić kto jest za co odpowiedzialny w sposób umożliwiający samoorganizację wśród pracowników wypróbuj CLOU.

W organizacjach samozarządzających się niezwykle ważne jest, aby każdy mógł łatwo ustalić kto jest za co odpowiedzialny. Jak tego jednak dokonać skoro nie ma odgórnego podziału zadań? Rozwiązaniem wydaje się być stworzenie przez każdego pracownika, „kolegę”, krótkiego dokumentu zwanego CLOU, Colleague Letter of Understanding. Ułatwi on współpracującym ze sobą osobom zrozumienie wykonania jakich zadań mogą oczekiwać od współpracowników.
Rozwiązanie to zostało opracowane i stosowane jest z sukcesem w amerykańskiej firmie The Morning Star Company omówionej tutaj.

Jak to działa?

1. 
Stwórz wzór dokumentu CLOU w wersji dogodnej dla Ciebie i Twoich kolegów. Może będzie to specjalna zakładka w systemie, a może dostępny dla wszystkich arkusz?

Co może zawierać CLOU?
Osobistą misję pracownika w realizowaniu celu firmy, która będzie wyznaczała kierunek jego całej działalności.
Działania, czyli kluczowy zakres obowiązków, który pracownik zgadza się przyjąć w ramach realizowania swojej misji.
Kamienie milowe, czyli określenie jak pracownik będzie mierzył skuteczność w wykonywaniu czynności, do których się zobowiązał oraz w wypełnianiu misji.
Ilość czasu, którą pracownik zamierza poświęcać na realizację swoich działań.
Współpracowników, z którymi podejmuje on to zobowiązanie-powinni podpisać się na CLOU akceptując wszystkie zawarte w nim oświadczenia.

2.
Poproś wszystkich o wypełnienie CLOU dotyczącego ich pracy oraz relacji i zobowiązań wobec każdego ze współpracowników, z którymi pracują na co dzień. Pamiętaj, że zakresy swoich zadań wyznaczacie wśród zespołu, a misja powinna być zgodna z założeniami firmy.

3. 
CLOU udostępnijcie do wglądu dla wszystkich pracowników-pozwali to na wzajemne rozliczanie z podjętych zobowiązań oraz świadomość podziału odpowiedzialności.

4.
Na początku każdego roku ponownie negocjujcie CLOU z kolegami, których dotyczy Wasza praca.

Dlaczego warto zastosować CLOU?

+ zobowiązanie się wobec kolegów do wykonania danej pracy jest znacznie bardziej wiążące niż opis stanowiska
+ każda osoba staje się efektywnym menadżerem swojej misji, działań i relacji, a także musi planować, koordynować, a czasem nawet rozwiązywać trudne problemy bezpośrednio ze swoimi współpracownikami z CLOU
+ jeśli pomysł sprawdzi się w Waszej firmie można postawić na jego rozwój i zainwestować w rozwój technologiczny pozwalający na bardziej zaawansowane bezpośrednie przekazywanie informacji na temat realizacji zadań kolegów związanych CLOU.

Na podstawie:
https://corporate-rebels.com/morning-star/
http://www.managementexchange.com/story/colleague-letter-understanding-replacing-jobs-commitments

Powiązane:
The Mornig Star Company
Modelowy proces rozwiązywania konfliktów

Brak komentarzy