Naleśnik czyli lekkostrawny schemat skutecznej informacji zwrotnej

Udostępnij:

Wykorzystaj tą metodę zwłaszcza jeśli zamierzasz przekazać, ze nie jesteś z czegoś zadowolony.

Nierzadko zdarza się, że w sytuacjach konfliktowych emocje przejmują kontrolę nad językiem. Zamiast wyjaśnić sytuację i doprowadzić do rozwiązania brniemy we wzajemne oskarżenia. Co mówić a czego nie mówić by w dojrzały sposób rozmawiać o trudnych sprawach? Oto składniki naleśnika:

1. Opisz kontekst.

Stwórz obraz sytuacji wskazując na okoliczności wpływające na twoją jej percepcję.

2. Podaj swoje obserwacje, swoją wersję faktów.

„Zauważyłem, że…” - najlepsze są konkretne przykłady – wolne od osądów, etykiet, diagnoz.
Mów: „W takiej sytuacji najlepiej działa….”, „To i to powinno funkcjonować w taki sposób….” – zamiast oceniania w podziale na „dobre” i „złe”
Bądź bezpośredni i dokładny w podawaniu faktów – unikaj stwierdzeń typu „Jakieś 6 miesięcy temu, …ale nie pamiętam dokładnie okoliczności…”

3. Wyraź swoje emocje

„Czuję (się) …., w związku z tym, że…”
Nie duś emocji w sobie, pozwól im wybrzmieć
Bądź szczera/y, nie trzeba sobie „słodzić”
Opisz jaki wpływ miało na Ciebie dane zachowanie

4. Ustal wartości.

Czym będzie to skutkowało i dlaczego jest to ważne?
Czego Ty potrzebujesz? Co chcesz osiągnąć?
Co jest ważne dla osoby, do której się zwracasz? (aktywne słuchanie!)

5. Zakończ konkretnymi sugestiami, podaj swoje oczekiwania i razem oceńcie dostępne opcje rozwiązań.

Podaj sposoby poprawy tej konkretnej sytuacji.
Zapytaj co możesz zrobić aby w tym pomóc
Zadbaj o wzajemne zrozumienie

6. Zapisz

Rozmowa twarzą w twarz jest kluczowa ale zapisanie pozwala lepiej przyswoić treść oraz do niej wracać. Warto już zaplanować sobie rozmowę w formie pisemnej - choć nie jako sztywny scenariusz ale jako zestaw punktów orientacyjnych wokół których można improwizować.


Rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a rezultatami wynikają z 3 głównych przyczyn:

1. Rola - osoba nie nadaje się do pełnienia danej roli, należy zmienić rolę lub wykonawcę.
2. Umiejętności - brak pewnych kompetencji lub narzędzi do należytego wykonania zadania – to problem z zakresu odpowiedniego trenignu/szkolenia
3. Komunikacja - oczekiwania nie są przedstawione w jasny sposób, osoba nie wie dokładnie czego się od niej oczekuje. Ten problem można zaadresować powyższa metodą.


Na podstawie:
https://management30.com/practice/feedback-wraps/
http://www.andycleff.com/2015/11/feedback-wraps-ideal-for-breakfast-lunch-or-dinner/

Brak komentarzy