Lista wartości czyli czym kierujemy się w życiu i w pracy

Udostępnij:

Wykorzystaj listę do ustalenia indywidualnego lub zespołowego zestawu wartości jakimi będziecie się kierować w organizacji

Lista wartości to narzędzie pomocnicze, które możecie wykorzystać w ćwiczeniu ustalania swojego zestawu ideałów oraz podczas regularnych praktyk mających na celu wypracowanie i doskonalenie wartości przyświecających organizacji, jak na przykład Księga Kultury Organizacyjnej.

Lista jest szeroka ale na pewno nie kompletna, dlatego zachęcamy do jej uzupełniania!

Adaptacja
Akceptacja
Aktualność
Aktywność
Ambicja
Asertywność
Balans
Bezpieczeństwo
Bezpośredniość
Bezstronność
Biegłość
Błyskotliwość
Bohaterstwo
Brawura
Bystrość
Celowość
Ciekawość
Ciepło
Cierpliwość
Cudaczność
Czujność
Czystość
Dążenie
Decyzyjność
Determinacja
Dobroczynność
Dobroć
Dobrotliwość
Dociekliwość
Dojrzałość
Dokładność
Dokonania
Doskonałość
Dosłowność
Dostępność
Doświadczenie
Drobiazgowość
Duchowość
Dynamika
Dyscyplina
Dyskrecja
Dyspozycyjność
Edukacja
Efektywność
Ekscytacja
Eksperckość
Ekspresyjność
Ekstrowersja
Elastyczność
Elegancja
Empatia
Energia
Entuzjazm
Estetyka
Fantazja
Filantropia
Godność
Gospodarność
Gościnność
Gotowość
Gwałtowność
Harmonia
Heroiczność
Honor
Humor
Inicjatywa
Innowacyjność
Inspiracja
Inteligencja
Introwersja
Intuicja
Jedność
Klarowność
Koleżeństwo
Kompetencje
Koncentracja
Konformizm
Kooperacja
Kreatywność
Logika
Lojalność
Łagodność
Mądrość
Męstwo
Miłość
Mistrzostwo
Moc
Moralność
Motywacja
Nadzieja
Naiwność
Nieustraszoność
Niezależność
Niezawodność
Nowatorstwo
Obiektywizm
Oddanie
Odkrywczość
Odporność
Odpowiedzialność
Ofiarność
Opanowanie
Optymizm
Organizacja
Oryginalność
Osiągnięcia
Ostrożność
Oszczędność
Otwartość umysłu
Pasja
Perfekcjonizm
Perswazyjność
Pewność
Piękno
Podstępność
Pogoda ducha
Pokój
Pomocność
Pomysłowość
Porządek
Poświęcenie
Powinność
Powściągliwość
Pracowitość
Pragmatyzm
Prawda
Precyzja
Proaktywność
Profesjonalizm
Prostota
Prywatność
Przebiegłość
Przygoda
Przyjaźność
Przyjaźń
Przyjemność
Przystępność
Przywództwo
Punktualność
Racjonalność
Radość
Realizm
Refleksja
Regularność
Responsywność
Rodzina
Rozmyślność
Rozrywka
Rozsądek
Roztropność
Rozwaga
Równość
Różnorodność
Rygor
Rzetelność
Samodyscyplina
Samodzielność
Samokontrola
Schludność
Siła
Skandaliczność
Skromność
Skrupulatność
Skupienie
Skuteczność
Służebność
Solidarność
Solidność
Spokój
Spontaniczność
Spostrzegawczość
Spójność
Sprawiedliwość
Sprawność fizyczna
Spryt
Stabilność
Stanowczość
Staranność
Status
Sukces
sumienność
Surowość
Swawolność
Swoboda
Sympatia
Synergia
Szacunek
Szczerość
Szczęście
Szczodrość
Szybkość
Ścisłość
Śmiałość
Świadomość
Temperament
Tolerancja
Towarzyskość
Transcedencja
Troskliwość
Uczciwość
Uczenie
Umiarkowanie
Umiejętności
Unikalność
Uporczywość
Uporządkowanie
Uprzejmość
Uważność
Uznanie
Wdzięczność
Wiara
Wiarygodność
Wiedza
Wierność
Wigor
Wizja
Wnikliwość
Wolność
Wrażliwość
Wsparcie
Współczucie
Współdzielenie
Współpraca
Wydajność
Wylewność
Wynalazczość
Wyobraźnia
Wytrwałość
Wytrzymałość
Wzrost
Zaangażowanie
Zachęcanie
Zachwyt
Zadowolenie
Zapał
Zaradność
Zaufanie
Zdecydowanie
Zdrowie
Zespołowość
Zgodność
Zmiana
Zrozumienie
Zróżnicowanie
Zuchwałość
Zwinność działania
Życzliwość
Żywotność


Na podstawie:
https://management30.com/align-constraints/values-culture/

Wersja angielska listy:
https://1qjpt15fhlq3xjfpm2utibj1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/BigValuesList_Poster.png

Brak komentarzy