Leance czyli dodawanie firmom wartości

Udostępnij:

Leance to krakowska firma działająca turkusowo, szkoląca z turkusu i prowadząca turkusowe przedszkole

Jesteśmy otwartą organizacją, która w praktyce realizuje idee turkusu. Tworzymy środowisko sprzyjające efektywnej współpracy i osobistemu zaangażowaniu na rzecz sukcesu firmy oraz naszych klientów. Wprowadzamy zmiany w sposobie pracy, jej organizacji i komunikacji. Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens.

Wierzymy, że podstawą takiej organizacji jest zaufanie i współodpowiedzialność, które wspiera komunikacja zorientowana na człowieka i wzajemne zrozumienie.

Budujemy organizację, w której nie ma hierarchii i kierowników, której struktura i procesy pozwalają na jej zmianę (ewolucję) inicjowaną przez każdego pracownika w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, w której proces decyzyjny jest łatwy, szybki i zrozumiały dla wszystkich oraz gdzie konflikt jest postrzegany jako szansa na usprawnienie działania.

Cenimy i realizujemy w swoich działaniach poniższe jakości:
L eadership
E mpathy
A chievement
N onviolence
C ommunity
E fficiency


Oferty szkoleń: www.leance.org/oferta/

WWW: www.leance.org
E-mail: biuro.leance@gmail.com, marta.kulaga@leance.org
Telefon: +48 502 474 224

Powiązane wpisy:
Systemic consent

Brak komentarzy