GlassFrog czyli cyfrowa wersja holakracji

Udostępnij:

Użyj GlassFrog jeśli potrzebujesz cyfrowego narzędzia do administrowania pracami w organizacji zarządzanej według zasad holakracji.

GlassFrog to aplikacja przygotowana przez twórców holakracji. Program jest nie tylko w pełni dostosowany do logiki i wymogów tego systemu zarządzania organizacją ale wręcz pilnuje aby jej zasady nie były naruszane.

Jak używać GlassFrog?

1. Role i kręgi
Każda organizacja rozpoczyna od jednego nadrzędnego kręgu, w którym należy wskazać Opiekuna. Tworzenie kolejnych ról oraz podkręgów odbywa się zgodnie z zasadami holakracji w ramach decyzji zarządczych danego kręgu. Aplikacja pozwala na swobodne przekształcanie ról w kręgi i odwrotnie oraz przesuwanie ich pomiędzy kręgami nadrzędnymi.
Możemy przypisywać użytkowników do dowolnej ilości ról i kręgów, których zależności wizualizowane są na interaktywnej mapie struktury organizacji.

2. Sens czyli ewolucyjny cel
Dla każdego kręgu należy opisać jego sens. Sens kręgu głównego będzie zatem głównym celem całej organizacji. Tworząc kolejne podkręgi widzimy sens kręgu nadrzędnego co pomaga zachować spójność pomiędzy wszystkimi celami w organizacji.
Podobnie można określić dla każdego kręgu obowiązujące strategie postępowania, domeny kompetencji oraz konkretne odpowiedzialności.

3. Zgłaszanie "napięć' czyli propozycji zmian dla organizacji
Każdy użytkownik może zgłosić "Punkty porządku obrad" określając na jakiego rodzaju spotkanie i w ramach jakiego kręgu ma zostać rozpatrzone a także rolę, w której wyczuwa napięcie.
Każdy ma również do dyspozycji tak zwaną Skrzynkę Odbiorczą, która służy do notowania "napięć" przed zgłoszeniem ich do dyskusji.

4. Spotkania
Aplikacja pozwala rejestrować przebieg spotkań i informuje członków kręgu o tym, gdy spotkanie właśnie się odbywa. Po rozpoczęciu spotkania z listy zgłoszonych "Punktów porządku obrad" można wybrać ten, który jest omawiany i oznaczyć jego rozwiązanie.
Tylko w ten sposób można w aplikacji wprowadzić zmiany dotyczące struktury kręgów, ról i zakresów odpowiedzialności.

5. Projekty i działania
Każdy użytkownik może zarejestrować w aplikacji projekt lub działania. Pierwsze posiadają określenie ich aktualnego statusu (w trakcie, ukończone, itd). Te drugie można przypisywać do projektów jako kolejne kroki na drodze jego realizacji.
Można je tworzyć również w ramach rozwiązania zgłoszonych napięć - jako efekt spotkania dla kręgu lub w wyniku przekształcenia napięcia zapisanego przez użytkownika w jego Skrzynce odbiorczej.

6. Listy kontrolne i wskaźniki
Dla każdego kręgu możemy określić listy czynności wykonywanych regularnie, dodatkowo określając ich częstotliwość (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie) oraz rolę odpowiedzialną. Tak samo można opisać wskaźniki, na których skupiać chce się organizacja.
Administrator systemu może ustalić listy i wskaźniki globalne, tj. takie, które będą obowiązywały w każdym ze stworzonych kręgów.


Linki:
https://pl.glassfrog.com
Aplikacja jest dostępna w języku polskim jednak na stronie nie ma w chwili obecnej łatwej opcji przełączania wersji językowych. Dlatego jeśli chcesz używać programu po polsku skorzystaj z powyższego sekretnego linku ;)

GlassFrog można również używać w formie aplikacji mobilnej jednak posiada ona jedynie podstawowe funkcjonalności dla użytkownika, bez funkcji administracyjnych:
dla systemu Android
dla iOS


Brak komentarzy